Galerie de Stoker
Hélène's Bestiarium is een verzameling tekeningen in potlood met een vleugje aquarel en gouache van echte dieren met een vreemd bijna cartoonesk of buitenaards uiterlijk. De dieren zelf zijn al vervreemdend maar het werk in Hélène's Bestiarium wordt nog raadselachtiger door de bijfiguren en door de plaatsing van de beesten in een binnenruimte.


Een bestiarium (mv. bestiaria) is in de eerste plaats een middeleeuws, vaak verlucht handschrift, waarin allerlei fabeldieren, echte dieren, planten, stenen en fabelachtige mensenrassen worden besproken - gepresenteerd als echt bestaand. Het gaat vaak om een mengelmoes van overgeleverde ooggetuigenverslagen en (christelijke) metaforen. De teksten zijn oorspronkelijk speciaal aan dieren gewijd.

Bestiaria zijn zeer oud. Het oudst bekende is in de 2e eeuw en waarschijnlijk in AlexandriŽ ontstaan, maar stamt uit een nog oudere bron.

In bredere zin is een bestiarium een encyclopedie van fantasiewezens, in deze tijd meestal gebaseerd op fantasiewerelden uit fantasyliteratuur, fantastische (computer)spellen of role playing games.Hélène's werken worden ook beÔnvloed door hedendaagse SF elementen welke ook terug te vinden zijn in haar bestiarium.

terug
actuele expositie
verleden en toekomst
wat is de stoker
projecten
afbeeldingen
terug naar beginpagina
contact